DE INITIATIEFNEMER VAN HET BRUSSELS VOKLSFESTIVAL : DE Université Populaire d’Anderlecht

De Volksuniversiteit van Anderlecht (Université Populaire d’Anderlecht – UPA) streeft naar de inclusie en de participatie van iedereen. Door toegang te bieden tot kennis en door de uitwisseling van competenties en talenten wil de UPA meebouwen aan een solidaire samenleving. Haar doel is om mensen ertoe te brengen zichzelf op te leiden, na te denken en te leren in een gastvrije en dynamische context van delen en uitwisselen. De UPA, dat zijn 250 mensen, elke week! Een vijftiental workshops en lessen, vier lezingen, een driemaandelijks tijdschrift, een as voor wetenschappelijk onderzoek, stages voor volwassenen en kinderen, ondersteuning van (klassieke) muzieklessen, twee lange cursussen, twaalf korte vormingen… En een Volksfestival met regionale, nationale en internationale uitstraling!