Wat als we allemaal clownsvissen waren ? (FR)

Dit jaar heeft het theatergezelschap van de Volksuniversiteit Anderlecht ervoor gekozen om te werken rond de genderproblematiek. Wat betekent het vandaag om een man te zijn? Om een vrouw te zijn? In hoeverre zijn wij geconditioneerd om bepaalde gedragingen te reproduceren, of beantwoorden wij aan een aantal clichés? Hoe manifesteren de ongelijkheden tussen man en vrouw zich in de huiskamer van een koppel, of op de arbeidsmarkt? Door middel van een improvisatieoefening (en met veel discussies!), heeft het theatergezelschap van de UPA een amalgaam van korte, grappige scènes gecomponeerd, die proberen een antwoord te vinden op deze vragen.

  • Theatren
  • Espace Magh
  • 20 Mei
  • 18:30 – 19:15