Clash des arts

Het festival wordt gevoed door twee verschillende stemmen: aan de ene kant zijn er « de profs » uit het artistieke en culturele volksmilieu van Brussel en aan de andere kant is er een « Clash of arts » vanuit het populaire verenigingsleven. Doorheen die ontmoeting wil het Brussels Volksfestival een transversaal project van interculturele ontmoetingen zijn.
24 Nederlandstalige en Franstalige verenigingen werken samen om een collectief volksoeuvre te creëren : theatervoorstellingen, concerten, tentoonstellingen, kortfilms, lezingen en debatten, performances, workshops, etc…

De uittocht

Tentoonstelling||